Spelregels

Bepalingen

  1. De DiNHO is een driekamp bestaande uit:
   • voor de jeugd t/m 14 jaar: 2× 250 meter roeien en 250 meter ergometeren
   • voor de junioren (15-18 jaar): 700 meter en 250 meter roeien; 500 meter ergometeren
  2. Wedstrijdleiding: Tessa Zwolle en Machteld Vervloet
  3. De inschrijving sluit op zaterdagavond 20 januari 2019 om 23:59.
  4. Inschrijving uitsluitend via het daarvoor bestemde Excel-formulier
  5. Wedstrijdnummers met minder dan drie inschrijvingen worden samengevoegd met een ander nummer.
  6. Er wordt geroeid in het materiaal dat de organisatie toewijst.
  7. Scoreberekening:
   • jeugd t/m 14 jaar: 250 meter tijd + 250 meter tijd + gemiddelde 250 meter ergometertijd = totaalscore
   • junioren 15-18 jaar: 700 meter tijd + 250 meter tijd + gemiddelde 500 meter ergometertijd = totaalscore

   De afzonderlijke tijden worden eerst afgerond tot tienden van seconden, en vervolgens worden pas gemiddelden berekend en worden de tijden opgeteld.

Wedstrijdreglement

(versie april 2016)

Voor wie?

Wedstrijden voor jeugd (t/m 14 jaar) en junioren (15 t/m 18 jaar). Junioren die deelnemen aan nationale 2K-wedstrijden zijn uitgesloten voor deelname aan de competitie.

Wanneer?

In de maanden oktober tot en met maart wordt iedere maand door een vereniging uit het district Noord-Holland een competitiewedstrijd georganiseerd.

Waar?

Bij toerbeurt organiseren deelnemende verenigingen een wedstrijd. Deelnemende verenigingen die geen thuiswedstrijd organiseren helpen zo mogelijk bij de organisatie van een naburige wedstrijd.

Teams

Een team bestaat uit 4 tot 8 roeiers/roeisters per seizoen. Een ervaren ploeg roeit in een gladde vieren (4*), een onervaren ploeg in C4*. De coach bepaald of een ploeg ervaren of onervaren is. Hierbij wordt uitgegaan van de sportiviteit van de coaches/deelnemers. Ieder team heeft een naam of nummer waaronder de ploeg gedurende de hele competitie wordt ingeschreven.

Categorieën

Er kan ingeschreven worden in de volgende categorieën:

   1. Jeugd12 C4*
   2. J14 4*
   3. J14 C4*
   4. M14 4*
   5. M14 C4*
   6. J15/16 4*
   7. J15/16 C4*
   8. M15/16 4*
   9. M15/16 C4*
   10. J17/18 4*
   11. J17/18 C4*
   12. M17/18 4*
   13. M17/18 C4 *

Categorieën met minder dan drie deelnemende teams worden samengevoegd met een andere categorie.

Inschrijven

Er dient apart ingeschreven te worden voor elke competitiewedstrijd bij de organiserende vereniging. Ieder deelnemend team wordt ingeschreven met een naam of nummer welke het team gedurende de hele competitie gebruikt. De inschrijving sluit een week voor de betreffende wedstrijddag.

De teams worden ingeschreven in de leeftijdsgroep waartoe zij tijdens de finale behoren. Dit wordt bepaald door het geboortejaar en niet door de leeftijd welke de roeiers hebben op de dag van de wedstrijd. Een individuele roeier mag maximaal één jaar ouder zijn dan de categorie waarin hij/zij uitkomt mits een andere roeier in hetzelfde team dit qua leeftijd compenseert en de gemiddelde leeftijd van het team past binnen de categorie waarin de ploeg start.

Deze compensatiemogelijkheid geldt niet voor de Jeugdhead.

Inschrijfgeld

Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd voor deelnemende ploegen voor deelname aan de competitie. Uitzonderingen:

   • Jeugdhead. Zie voor hoogte inschrijfgeld de website: www.skiffhead.nl.
   • Landelijke finale juniorencompetitie. Hoogte van inschrijfgeld wordt bepaald door de KNRB.

Wedstrijdcontract

Voor deelname aan de Jeugdhead en landelijke finale dienen alle deelnemers, inclusief stuurlieden en coaches, een wedstrijdcontract getekend te hebben. Voor de overige competitiewedstrijden is dit niet nodig.

Materiaal

De boten worden geleverd door de organiserende vereniging. Ploegen starten in de door de organisatie aangewezen boten.
Uitzondering: voor de Jeugdhead dienen de ploegen hun eigen boten mee te nemen. Voor de landelijke finale worden de boten zoveel mogelijk gedeeld. Dit gaat in overleg.

De wedstrijd

Het streven is een compact wedstrijdprogramma van maximaal 4 uur. Hierbij starten eerst de jeugdroeiers gevolgd door hun prijsuitreiking. Direct aansluitend starten de junioren gevolgd door hun prijsuitreiking. Elk team start drie keer per wedstrijddag.

   • Junioren (15-18 jaar) roeien een lange en een korte afstand in de boot en 500m op de ergometer.
   • Jeugd (10-14 jaar) roeit twee keer een korte afstand en 250m op de ergometer.

Wanneer de stuurman/-vrouw onderdeel van de ploeg uitmaakt kan hij/zij ook meedoen bij de ergometerwedstrijd. De lengte van de te roeien afstand wordt bepaald door de organiserende vereniging. Bij de berekening van de gemiddelde ergometertijd bij de jeugd wordt niet de 250m tijd gebruikt maar de /500m tijd.

De uitslag wordt bepaald door optelling van de twee geroeide tijden en de gemiddelde ergometertijden. De organiserende vereniging bepaalt hoe dit gebeurt. Dit kan door de tijden van de twee geroeide wedstrijden en de ergometerwedstrijd bij elkaar op te tellen. Dit kan ook door eerst alle drie de tijden terug te rekenen tot 250m.

De wijze waarop de eindtijd wordt bepaald wordt voorafgaande aan de wedstrijd via website en/of mail bekend gemaakt.

De organiserende vereniging verzorgt prijsjes (taart) voor de dagwinnaars per categorie. Tevens een extra prijs voor de snelste roeier en roeister op de ergometer bij de jeugd (t/m 14 jaar) en junioren (t/m 18 jaar).

Klassement

Aan de competitie is een puntenklassement verbonden. Per competitiewedstrijd krijgen de deelnemende ploegen per categorie op volgorde van uitslag respectievelijk 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punt(en). De punten worden toegekend aan teams en niet aan individuele roeiers. Punten behaald in een categorie kunnen niet meegenomen worden naar een andere categorie.

Uitzondering hierop is de Jeugdhead: indien een team gebruik maakt van de compensatie regeling voor leeftijd bepaalt de leeftijd van de oudste roeier in welke categorie de ploeg start tijdens de Jeugdhead en niet de gemiddelde leeftijd van de ploeg. De betreffende ploegen dienen wel goed herkenbaar te zijn door vermelding van hun naam bij de inschrijvingen.

Het klassement wordt een week na iedere wedstrijd rondgemaild. Om opgenomen te worden in het eindklassement moet een ploeg 4 van de 6 wedstrijden starten, waaronder in ieder geval de Jeugdhead.

Het team met het hoogste aantal punten wint het klassement. Hierbij wordt de laagste score, behaald tijdens de competitiewedstrijden, niet meegeteld. Bij gelijk aantal punten wint het team dat over alle wedstrijden het hoogste puntentotaal heeft behaald. Indien dit geen winnaar oplevert wint het team dat het meeste aantal keren 10 punten heeft gescoord. Als dat ook geen winnaar oplevert, wint de ploeg met het beste resultaat op de Jeugdhead. Prijsuitreiking van de competitie vindt plaats direct aansluitend aan de prijsuitreiking van de Jeugdhead bij de Hoop.

Voor de winnende teams zijn medailles en foto’s beschikbaar. Na afloop van de competitie vindt een afrekening plaats voor de financiering van de prijzen. Dit zal tussen de €0,50 en €1 zijn per ingeschreven ploeg bij de competitiewedstrijden zijn. Deelname aan de Jeugdhead wordt hierbij niet meegerekend.

Landelijke finale

De winnaars en nummers twee van de jeugd- en juniorencompetitie DiNHo kunnen deelnemen aan de landelijke finale van de Juniorencompetitie. De finale zal in juni plaatsvinden en wordt georganiseerd onder supervisie van de KNRB. Bij de finale wordt per team gestart in de volgende nummers: 4* (gevorderden) of C4* (beginners) en 2x. Boten worden zoveel mogelijk gedeeld. De te roeien afstand is 1000m. Verdere informatie over de finale wordt bekend gemaakt.